Privacybeleid

Privacybeleid Domotic Automation betreffende persoonlijke gegevens op internet

Domotic Automation streeft naar geheimhouding van de persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden door onze klanten, waar ze ook wonen of reizen. Wij houden ons aan het principe dat klanten de vrije keus hebben dergelijke gegevens bekend te maken. Dit maakt het Domotic Automation mogelijk de gewenste informatie en diensten aan onze klanten te leveren en tegelijkertijd hun persoonlijke gegevens te beschermen. Met persoonlijke gegevens bedoelen we hier de informatie die geassocieerd kan worden met een specifieke natuurlijke of rechtspersoon, zoals onder andere namen van klanten, adressen, telefoonnummers, emailadressen, persoonlijke voorkeuren en informatie over zijn/haar activiteiten terwijl hij/zij 'on line' is en die direct verband houden met hem/haar. Veel van onze bezoekers kiezen ervoor zich te registreren en zo persoonlijke gegevens aan Domotic Automation bekend te maken, in de overtuiging dat die informatie verantwoordelijk gebruikt zal worden. Daardoor kunnen ze van een aantal nuttige diensten profiteren. Niet iedereen wil persoonlijke informatie verstrekken, alleen maar omdat hij of zij een site bezoekt. Op deze website krijgt u de vraag voorgelegd of u nieuwe informatie wilt ontvangen, of dat wij contact met u moeten opnemen en krijgt u tevens de mogelijkheid aan te geven dat u hier geen prijs op stelt. Als u uw gegevens wel opgeeft behoudt u het recht op een later moment van gedachten te veranderen. In het onwaarschijnlijke geval dat Domotic Automation een gerechtelijk bevel krijgt of anderszins juridisch gedwongen wordt persoonlijke gegevens vrij te geven, zijn wij wettelijk verplicht hieraan te voldoen, zelfs als dit indruist tegen het privacybeleid van Domotic Automation. Sommige van onze websites sturen een "cookie", een bestandje met een samenvatting van uw persoonlijke gegevens, naar uw computer zodat u direct herkend wordt als u de betreffende site opnieuw bezoekt zonder dat u opnieuw u registratiegegevens hoeft in te vullen. Als u niet herkend wilt worden, stelt u uw internetbrowser zo in dat cookies van de harde schijf van uw computer gewist of geweerd worden of dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie opgeslagen wordt. Deze website verzamelt persoonlijke gegevens die door de site gebruikt worden om aan de persoonlijke behoeften en belangen van onze klanten te voldoen. Dit is het belangrijkste doel waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Een secundair doel kan zijn dat deze website verder aan de behoeften van klanten probeert tegemoet te komen door nu en dan gegevens uit te wisselen met andere divisies van Domotic Automation die producten of speciale aanbiedingen hebben die voor u nuttig kunnen zijn. Ook kan het zo nu en dan voorkomen dat deze website persoonlijke informatie en/of samengevoegde gegevens uitwisselt met verantwoordelijke partnerbedrijven. Soms biedt deze website links naar andere websites aan. U dient het privacybeleid inzake persoonlijke gegevens op deze sites zorgvuldig na te lezen; dit beleid kan namelijk afwijken van het beleid van Domotic Automation. Domotic Automation getroost zich grote moeite om uw persoonlijke gegevens te beschermen met veilige servers voor zowel eenvoudige naamsregistratie als gecodeerde financiële gegevens die gebruikt worden in elektronische zakentransacties ('e-commerce'). Het beleid van Domotic Automation is dat alle communicatie met personeel van servicediensten van Domotic Automation (d.w.z. helpdesks, productinformatieaanvragen, installateurs) vertrouwelijk wordt behandeld door de medewerkers van Domotic Automation. De inhoud van dergelijke communicatie wordt binnen Domotic Automation alleen waar nodig verder verspreid, om de aanvragen te kunnen beantwoorden en op te volgen. De relatie van Domotic Automation met haar klanten is daarbij van het hoogste belang. Wij willen u beter leren kennen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn, maar de keus om van dergelijke diensten gebruik te maken laten we volledig aan u over. Als u reden hebt om aan te nemen dat Domotic Automation zich niet aan deze principes gehouden heeft, laat u ons dat dan weten. Wij zullen dan alles wat zakelijk redelijk is in het werk stellen om het probleem onmiddellijk te beoordelen en recht te zetten.